Bestride gjeld

Bestride gjeld – Feil og mangler ved saker. Dersom du mener å ha mottatt et inkassobrev på feil grunnlag, og du ikke skylder penger, kan du bestride det både skriftlig og muntlig. Vi anbefaler i så fall å kontakte oss i Slettgjelden umiddelbart, og helst skriftlig – slik at det eksisterer dokumentasjon på at du har tatt kontakt.

Hvis innsigelsene dine mot kravet ikke er «åpenbart grunnløse», blir fakturaen nå sett på som omtvistet. Dette betyr i praksis at inkasso ikke kan iverksettes eller fortsette på lovlig vis, før en rettslig avgjørelse er tatt i forliksrådet eller høyere i rettsapparatet.
Vi bistår over hele landet, både privatpersoner og selskaper.

Kontakt oss her
Hjelp med gjeld

La ikke gjelden vokse deg over hodet.
Få hjelp i dag!