TVANGSFULLBYRDELSE/KAUSJONSANSVAR - Tvagssalg

Eiendom/Banker/Finansselskaper, Utsettelser tvangssalg eiendom, refinansiering, forhandle oss frem til gode løsninger hos kreditorene. Den vanligste form for tvangsfullbyrdelse er inndrivelse av pengekrav. For krav som er sikret ved panterett, skjer inndrivelsen normalt ved tvangssalg. For krav sikret ved pant i fast eiendom og andre realregistrerte formuesgoder er tvangsbruk av pantet et alternativ. For pengekrav som ikke er sikret ved pant, må fordringshaveren gjennom en utleggsforretning søke (nams) utlegg i et formuesgode som tilhører skyldneren; det utleggspant han i tilfelle får, gir så grunnlag for tvangssalg eller tvangsbruk med mer. nedbetales uten mislighold. Det normale er egenforhandling.

Rådgiverene i Slettgjelden har lang erfaring og solid kompetanse i denne type saker. Vi bistår i hele landet.

Kontakt oss

La ikke gjelden vokse deg over hodet.
Få hjelp i dag!