Gamle og kompliserte gjeldssaker

Vår erfaring og kompetanse vil bidra til en optimal løsning i slike saker. Lemping – sletting av gamle krav.
Slettgjelden.no, gjennomfører såkalte private gjeldsforhandlinger (privat gjeldsoppgjør). Med private gjeldsforhandlinger menes at du på egen hånd – altså uten å bruke det offentlige gjeldsordningssystemet (namsmannen) – forsøker å forhandle deg frem til enighet med kreditorene. Fordelen med private gjeldsforhandlinger er at du kan få en diskre, raskere og mer smidig løsning på dine gjeldsproblemer. Samtidig er nok ulempen at du ikke kan «tvinge» dine kreditorer som samme måte som under en offentlig gjeldsordning.

Foregår mellom tre parter: oss, klient og kreditor. Uansett hva som er årsaken til dine betalingsproblemer, må du kommunisere med de du skylder penger. Her kommer vi inn i bildet. Vi kjenner godt til lovverket og dine rettigheter. Vi er løsningsorienterte og vi vil gi deg et godt grunnlag for å få løst problemene dine.Ta kontakt for mer informasjon.

Med privat gjeldsoppgjør menes at vi forhandler med en eller flere av dine kreditorer med sikte på å komme frem til en gjeldsavtale. Forslag til privat gjeldsoppgjør fremsettes av skyldneren og kan gå ut på betalingsutsettelse, reduksjon i gjeld, deloppgjør, refinansiering m m.

Kontakt ossHjelp med gjeld

La ikke gjelden vokse deg over hodet.
Få hjelp i dag!