Oppbudsbegjæring – Konkurs

Både for private og aksjeselskaper
Med oppbud menes bedriftens begjæring om konkursbehandling av sin egen virksomhet. Her vil vi kunne bistå deg med utarbeidelse av dokumentene.

Det er et vilkår for konkurs at skyldneren er insolvent. Det betyr at skyldnerens verdier og inntekter ikke er tilstrekkelige til å dekke gjelden, og at betalingsproblemene ikke er midlertidige. Hvem kan begjære oppbud?
- Oppbudsbegjæring fra aksjeselskap må fremsettes av styret.
- Oppbudsbegjæring fra ansvarlig selskap (ANS/DA) må antas å måtte fremsettes av selskapsmøtet.
- Oppbudsbegjæring fra utenlandsk selskap må fremsettes av hovedselskapets styre.

Kontakt oss her
Hjelp med gjeld

La ikke gjelden vokse deg over hodet.
Få hjelp i dag!