Gjeld/Gjeldsforhandlinger

Forhandle frem nye gode løsninger. Vi forhandler med inkassoselskaper, kreditorer, banker og finansieringsinstitusjoner på vegne av deg. Gjeldsforhandling (gjeldsmekling) vil være forhandling mellom skyldner og kreditor eller kreditorene for å få en endring av betalingsvilkårene. Formålet med forhandlingen kan være å oppnå gjeldssletting eller endring av (låne) vilkårene slik at gjelden kan nedbetales uten mislighold. Det normale er egenforhandling.

Rådgiverene i Slettgjelden har lang erfaring og solid kompetanse i denne type saker. Gjeldsforhandling kan være utenrettslig (privat) gjeldsforhandling innenfor gjeldende rett eller offentlig gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven av 1992 eller konkursloven av 1984. Vi forhandler frem avtaler for private og selskaper.

Kontakt oss her

La ikke gjelden vokse deg over hodet.
Få hjelp i dag!