OFFENTLIG GJELDSORDNING

Komplett søknadsmappe leveres fra oss til namsmannen for åpning av gjeldsordning. Slettgjelden hjelper deg med avtale inngåelse med dine kreditorer og gjennomføring av et privat gjeldsoppgjør, samt søknad om offentlig gjeldsordning hos namsmann. Utsettelse av tvangssalg og salg av eiendom - løper over 5 år. Gjelden må ikke være nyere enn 2 år, du må være varig ute av stand til å gjøre opp gjelden. Namsmannen vurderer om du kan betale ned gjelden. Namsmannen vurderer også hvor lang tid du vil bruke på det. Hvis du må bruke lang tid, kan du være det vi kaller «varig ute av stand» til å betale ned gjelden. Du oppfyller ikke vilkårene for å få gjeldsordning hvis du har midlertidige betalingsproblemer.

Det skal ikke virke støtende for andre at du får gjeldsordning. Namsmannen vurderer dette. Gjeldens alder spiller inn her. Har du mye ny gjeld, kan det gjøre at du ikke får gjeldsordning. Da bør du vente med å søke til gjelden har blitt noe eldre. Har du straffegjeld eller store skatte- og avgiftskrav? Namsmannen tar dette med i vurderingen av om gjeldsordningen kan virke støtende for andre.

Kontakt oss her
Hjelp med gjeld

La ikke gjelden vokse deg over hodet.
Få hjelp i dag!